NGCH

Ekspertyzy w zakresie chemii, inżynierii materiałowej,
automatyki i elektroniki.

O   firmie

Firma zajmuje się szeroko pojętymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz ekspertyzami w zakresie chemii, inżynierii materiałowej, automatyki i elektroniki.

Bazuje na szerokiej wiedzy pracowników oraz kontaktach z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Specjalizujemy się szczególnie obróbce i modyfikacji powierzchni wszelkiego rodzaju począwszy od metali, stopów poprzez półprzewodniki do izolatorów. Organizujemy badania takich układów, interpretujemy wyniki oraz sporządzamy ekspertyzy naukowo-techniczne. Interesujemy się układami służącymi do wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne lub paliwowe) i cieplnej (bezpłomieniowe spalanie wodoru lub węglowodorów), jak też sposobami przetwarzania energii (elektrolizery). Szczególną uwagę skupiamy na procesach związanych z przetwarzaniem wodoru i wykorzystaniem efektów katalitycznych do otrzymania ciepła z wodoru. Dodatkowo, posiadamy doświadczenie w ochronie antykorozyjnej stopów metali lekkich (np. Al, Mg) i przejściowych (Fe, Cu, Ni). Możemy zweryfikować działanie instalacji technologicznych pod względem występujących problemów i zaproponować ich rozwiązanie. Konstrukcja prostych układów automatyki procesowej nie sprawia nam problemów. Możemy też zaproponować organizację kursów i szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie działalności naszej firmy.

Projekty

Projekty

Niskociśnieniowy generator ciepła z wodoru

Wodór jest wektorem „czystej” energii, który jednak aby być wykorzystanym w tym celu musi zostać utleniony w procesie H2 + O2 = H2O. Reakcja utleniania wodoru jest egzotermiczna, a jej ciepło wynosi 242 kJ/mol H2. Celem projektu jest zaprojektowanie urządzenia, które będzie służyło do wykorzystywania energii cieplnej z tej reakcji. Charakterystyczne cechy tego rozwiązania będą następujące: 1) reakcja będzie prowadzona z użyciem katalizatora typu Pd/MoO3 w stosunkowo niskiej temperaturze ok. 100 – 150 C; 2) pomimo zasilania urządzenia strumieniami zawierającymi odpowiednio H2 i O2 w procesie nie będzie potrzebne tworzenie mieszaniny gazowej zawierającej jednocześnie H2 i O2. Spełnienie tych dwóch warunków powinno zapewnić bezpieczny i kontrolowalny przebieg procesu i doprowadzić do wytworzenia urządzenia produkującego ciepło .
Projekt nr POIR.01.03.01-00-0093_17-013 o wartości 1 200 000 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 880 000 zł.

Oferta

Ekspertyzy i opinie technologiczne

Organizowanie i wykonywanie badań na zlecenie

Pomoc w pisaniu wniosków projektowych na zlecenie

Interpretacja wyników badań (fizykochemia, analiza powierzchni, analiza struktury i morfologii, elektrochemia)

Organizacja szkoleń i kursów

Kontakt

NGCH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Ul. Opolska 112
31-323 Kraków
NIP: 9452253460
REGON: 521315246
KRS 0000956057